Det handler om at skabe værdi

- i verden, for dine kunder og for dig

ru logo 3-01-02.png

Velkommen til ReconnectingU - Creating business

Mit navn er Michael Peitersen, og jeg arbejder med at du skaber endnu større bevidsthed omkring dig selv og din forretning, for ikke blot at tiltrække flere kunder, men de rigtige.

At skabe større bevidsthed for dig, betyder at du mindsker afstanden mellem dit hoved og dit hjerte. At du skaber større tillid til din egen intuition og bliver helt skarp på hvad det egentlig er du gerne vil og skal arbejde med, hvilken værdi du skal skabe for dine kunder og dig selv.

Med et enkelt ord kan jeg kaldet det for "flow". Ovenstående beskriver mest af alt et flow hos dig, hvilket er super vigtigt når vi samtidig taler din forretning, for du er din forretning. Din forretning har det præcis lige så godt som du selv har det, er lige så bevidst som du selv er og skaber præcis den værdi du selv ønsker. Når der er flow hos dig er der flow i din forretning.


FLOW

ENERGIER, SYNKRONISITET OG SPIRITUELT DESIGN

 Jo mindre afstand du har imellem dit hoved og dit hjerte, des mere flow skaber du. 
- det handler om at være i optimal sync med dig selv !

 

Når vi taler om at skabe flow i din forretning, taler vi også om at skabe flow hos dig selv, for det er to sider af samme sag. Især når vi taler om en forretning hvor du selv er omdrejningspunktet for dine ydelser som fx. coach, behandler, foredragsholder osv. Det handler om at du er i optimal sync med dig selv. Jeg plejer at sige, at der er opstår et naturligt flow når din historie, passion, kompetencer og erfaringer sættes i spil samtidig. Men der er en dimension mere jeg arbejder i som ikke er så synlig... din selvbevidsthed, og øgning af denne.

Hvorfor spiller din selvbevidsthed ind, når du skal skabe flow?

Den korte version handler om, at jo mere bevidst du er omkring dig selv, des mere selvkærlig er du i dine valg. Og den maskuline version... des mere værdsætter du dig selv, og dermed også at træffe valg til fordel for dig. Selvkærlige eller værdsættende valg bliver langt mere meningsfulde og givende når du mindsker afstanden mellem dit hoved og dit hjerte. Jo mindre afstand des større flow.


Den lange version er, at anerkende det spirituelle design i vores liv, den dynamisk energi.

 

Det spirituelle design

Det spirituelle design handler om, at i stedet for at se verden fra et materialistisk perspektiv, så ændre det til en holdning om at hjælpe andre og gøre verden til et endnu bedre sted. Altså først og fremmeste se vigtigheden i at give, for også at åbne op for at andre kan give til dig. At guide andre og selv blive guided. Så åbner vi op for det spirituelle perspektiv samt energierne, der ligger i samspillet imellem mennesker, at verden er skabt af dynamisk energi. Jeg tænker at hvis du arbejder som coach, behandler e.l. så er du allerede et sted, hvor det er vigtigt for dig, om du gør en forskel for andre eller ej. Jeg tror at det er det overordnede formål med livet for os alle sammen. Hvordan vi så vælger at sætte det i spil, er fuldstændigt individuelt, vores egen personlige livsvej.

Når vi anerkender det spirituelle design, åbner vi også op for energier, intuition og synkronisitet. Alt omkring os er energier som vi kan fornemme og tilgå i mere eller mindre grad (evne).  Vi mennesker kan projektere vores energi i en bestem retning, ved at fokusere på den. Hvor dit fokus er, flyder energien. Vi kan have indflydelse på hinandens energier og vi kan øge graden af "tilfældigheder" i vores liv. Hvis vi er bevidste omkring dette, kan vi bruge vores fokus (energi) på at skabe, at manifestere. 

Den dynamiske energi

Vi lever i en verden hvor vi alle er en del af, og forbundet med, denne dynamiske energi. Vi kan alle tilgå den (gør vi allerede) og næste skridt (første skridt er bevidstheden omkring det spirituelle design) i retningen af at skabe større flow hos os selv er, at GIVE. Når vi giver, tiltrækker vi samtidig at blive "givet til". Når vi guider andre, kan vi selv blive guided. Når vi giver andre energi, kan vi selv modtage energi. Alt er balance, for vi kan fx. også "stjæle" energi fra andre uden at give, men det er en lidt anden snak. For det handler ikke om at bestemme over andre eller bare tage hvad vi vil have, men at være opmærksom på at give andre hvad der er i deres bedste interesse. At opfylde deres behov (give dem de rette informationer) og hjælpe dem på vej med at manifestere deres drøm. Dette er absolut ikke på bekostning af dig selv, for du skal samtidig være opmærksom på dine egne behov. Og det koster dig ingenting at give informationer fra dig ubetinget, mens du bliver på din egen banehalvdel. Tværtimod bliver du selv "tanket" op med energi når du giver den fra dig. Du skal altså lære at give på den rigtig måde. Det handler om at dele viden, informationer, erfaringer og at inspirere... ikke at tage opvasken.

Du kan også bekræfte dette overfor dig selv, ved at prøve det modsatte... nemlig i stedet for at være en giver, så være en "tager". Princippet er effektivt det samme. Hvis du manipulerer andre eller stjæler deres energi for egen personlig vindings skyld, vil du opleve at du selv bliver behandlet på samme måde. Ikke for at straffe dig, men for at du selv oplever hvordan det føles når du gør det mod andre. Energien er dynamisk. der er faktisk ikke nogen rigtig eller forkert energi, men alene konsekvenserne af hvordan du bruger den.

 

Synkronisitet

Når vi inspirerer andre på det rigtig tidspunkt, vil det for dem føles som synkronisitet, at det på en eller anden mystisk vis, sker på det helt rigtige tidspunkt. Men det er ikke mystisk, det er blot loven om tiltrækning der er i spil. Og når vi selv er opmærksomme vil vi også opdage at der ligger informationer og inspirationer til os på vores vej, men vi skal kigge efter dem, være bevidste om dem og fokusere på det. Det virker måske meget kompliceret, men når alt kommer til alt, handler det om at være bevidst om det og dermed også åben og modtagelig overfor det, der kommer til os. Det kommer på præcis det rette tidspunkt hvis vi vil det - for at få vores egne drømme til at blive til virkelighed.

 

 

For at vende tilbage til udgangspunktet, så kan du skabe flow på flere plan samtidig.
På det praktiske og på det spirituelle, når både livsvej og livsformål "smelter" sammen.


passion 1-02.jpg

Tag din passion og sæt din stærkeste intention bag

Hvad er passion egentlig og hvordan påvirker den din forretning?

 

At være passioneret er en både underlig og spændende ting. Den kan få dig til at ligge søvnløs om natten, og den sætter hele tiden noget i gang inde i dig. Din passion inspirerer dig til at forandre verden, eller i hvert fald en del af den.

Dine frustrationer afslører ofte din passion. Mange mennesker siger at det ville være fedt hvis de kunne sige deres job op og gå efter deres passion på fuld tid, men for mig handler passion om at have lidenskab. At ville noget så meget, at man ikke kan lade være, og er villig til at "lide" for det. Og hvordan ved du at din passion er den rigtige? - Passion er en følelse og den kan skifte, så det er lidt forkert at sige at du skal finde din passion og gøre den til din profession. Men hvis du finder dit hvorfor, din motivation, dit drive så vil det også være det du er passioneret omkring, og med det drive kan du bygge din forretning.

Når du lever et dit liv fuld af mening og værdi, så følger du ikke din passion... din passion følger dig...

 

Din passion er dit drive... dit "hvorfor".

 

En af de aller vigtigste ingredienser for om du skaber succes er, om du har modet til at fejle, eller om du lader frygten stoppe dig. Hvis ikke du handler er det blot som at gå med en drøm, der aldrig bliver til andet.

En af de ting, der for alvor kan holder dig tilbage fra at tage skridtet ud af din komfortzone og gå med din drøm er, at du rigtig gerne vil kende resultatet på forhånd.

Du hverken kan eller skal kende resultatet på forhånd, før du kan lave det du er bedst til, tro mere på dig selv eller leve af din forretning. Det er fuldstændig omvendt…

Stop med at lede efter successen og resultaterne, fordi det er at være ude i fremtiden i stedet for at du er nærværende i nuet, og du derfor også vil blive ved med at holde dine drømme ude i fremtiden.

Stop med at fortælle dig selv at du ikke ved hvad du skal med dit liv (og din forretning), og/eller at du ikke kender din præcise retning.

 

For at finde din succes, skal du begynde at opføre dig
som du vil gøre når du forestiller dig, at du allerede har fundet den.